c4d相机插件-三维摄像机全景鱼眼相机插件Studioavante Blendy360Cam v 2

c4d相机插件-三维摄像机全景鱼眼相机插件Studioavante Blendy360Cam v 2

Studioavante Blendy 360 Cam是C4D沉浸式摄像机的集合,该插件包括全景相机、鱼眼相机、立体相机等,能够在中产生真实立体立体相机。

分享到 :
相关推荐